Wat zijn de effecten van een conflict?

Persoonlijke onrust
Het is ongemakkelijk als je in een vergadering zit als deelnemer waar een (lang) conflict speelt.  Of je wordt onrustig omdat je er iets mee wilt doen. Of je wilt het juist laten omdat het een te heikel punt betreft. Hoe ga jij om met een conflict in de vergadering?

Coalitievorming
Coalitievorming kan een effect zijn van een sluimerend conflict. Coalitievorming is een onuitgesproken maar aanwezig gelegenheidsverband tussen gelijkgestemden. Deelnemers bevestigen elkaars mening in woord en non verbaal gedrag. Of geven ongevraagd extra munitie om een heersende opvatting te voeden. Het kan leiden tot blokvorming.

Vervreemding van de vergadering
Een conflict in het vergadercircuit kan leiden tot inhoudsloze vergaderingen. Een speelplek met veel 1-2tjes, onderling geroezemoes en besluiteloosheid als resultaat. Deelnemers buigen af qua energie, gaan andere dingen doen en ervaren het vergaderen als verspilde tijd als het niet geadresseerd wordt.

Waarom doen we dit dan toch? Drie redenen
Waarom houden we een conflict in stand, ja koesteren we soms een conflict? Drie reden die aangeven in welke behoefte een conflict voorziet.

Reden 1
Conflicten niet bespreken nodigt uit tot oppervlakkige communicatie. Je hoeft niet met elkaar de diepte in over het ‘hoe en waarom’ van zaken. De reden hiervoor kan zijn dat de deelnemers, en heel bepalend, de voorzitter, wegloopt voor échte gesprekken. Omdat zij/hij hier niet mee kan omgaan. Het kan iets zeggen over de volwassenheid en de professionaliteit van betrokkenen.

Reden 2
Conflicten hebben een samenbindend karakter. Het geeft samenhang in een groep. Een grond van bestaan. Een conflict is heerlijk om onderling te bespreken ‘hoorde je wat hij toen zei?!’, ‘zag je haar kijken’. Dat geef je zomaar niet op.

Reden 3
Een conflict in de lucht houden geeft wisselgeld op een ander gebied.  Een probleem kan worden uitvergroot om een ander aantrekkelijk voorstel te verkrijgen. ‘Omdat wij geen vaste werkplek op de derde verdieping krijgen, willen we een royalere vergoeding voor thuiswerken!’

Bekijk in jouw volgende vergadering of er die conflicten zijn; hardnekkige tegengestelde zienswijzen, voorvallen uit het verleden die nog steeds leven en waarnaar gehandeld wordt.