Zelfevaluatie

Het belang

Modern en goed bestuur, dat is wat Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen nastreven. Een actieve, open en constructief kritische opstelling richting de directeur/bestuurder is wenselijk. De Raad werkend als een goed en uitgebalanceerd team waar de inbreng van de leden evenwichtig is. Het team is steeds meer object van ontwikkeling. Daartoe wordt periodiek een zelfevaluatie geïnitieerd door de Raad om eventuele ontwikkelpunten in gedrag  op te sporen, te bespreken en te verbeteren. Ik verzorg deze zelfevaluaties voor diverse organisaties.

Werkwijze

Een zelfevaluatie is niet een ‘vinklijstje’ of ‘scoringsblad’. Het is ook geen sessie ‘zelfgenoegzaamheid’. Het is op een passende manier het bevragen van gedrag in het team. Het mag confronteren, verrassen en het moet zeker uitdagen tot beter.

Stappen tot zelfevaluatie

  1. Voorbespreking: kennismakingsgesprek met de voorzitter en andere leden van de Raad.
  2. Interview met directeur/bestuurder en eventuele andere medewerkers van de organisatie. Een korte 360 °C meting behoort tot de opties.
  3. De uitvoering van de zelfevaluatie. Dit beslaat meestal een halve dag.
  4. Rapportage van de bevindingen en nagesprek over de bevindingen. Wilt u meer toelichting, bel mij gerust, 06 22 9394 32.

September

November

Training de nieuwe voorzitter

De training versterkt u in uw rol als (nieuwe) voorzitter.

Share This