Voorzitten & begeleiding

Voor samenwerking, besluit en resultaat. De Externe Voorzitter maakt u krachtiger als voorzitter.

Als onafhankelijk voorzitter begeleid ik uw vergadering en bewerkstellig ik versneld samenwerking, besluit en resultaat.

Ik versterk  uw voorzitterschap & uw team door evaluatie , coaching & training.

Voorzitten

We maken een afspraak om de vergadering voor te bespreken en de doelen te bepalen.

Begeleiden

Als voorzitter kunt u de wens hebben het voorzitterschap te versterken. Dit kan  op 3 manieren.

Zelfevaluatie

Modern en goed bestuur, dat is wat Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen nastreven.
Publiek-Private Samenwerking

PPS

Op het snijvlak van publiek-private samenwerking komen verschillende belangen en mensen samen.

September

November

Training de nieuwe voorzitter

De training versterkt u in uw rol als (nieuwe) voorzitter.

Share This