Kairos Dreft 4

Kairos oplossing voor ineffectieve bijeenkomsten

Heb jij ook behoefte aan meer effectieve bijeenkomsten en minder loze woorden? Merk jij ook de beperking van het denken in resultaten, modellen, grids, spreadsheets, formules, codes en regels?

Het lijkt wel alsof we denken de we de werkelijkheid kunnen vangen in woorden, lijstjes en agendapunten. Alsof we daarmee willen afdwingen dat we sneller en effectiever gaan werken. Want dat moet ons helpen om het enige resultaat dat telt – het financiële resultaat – te behalen.Een constante stroom van alledaagse management blur vliegt je dagelijks om de oren. “Dit is niet effectief. Maak het SMART! Wees doelmatig! Welk format hanteren we? Wat willen we over 3 jaar? Wat is de marsroute?”

Loop jij dan ook weleens uit een overleg met zo’n onbestemd gevoel? Dat je je afvraagt:

  • Wat is er nu gezegd?

  • Welke afspraken zijn er gemaakt?

  • Waar heeft de discussie tot geleid?

    – We proberen vat te krijgen op de werkelijkheid met onze targetcultuur en resultaten fixatie

Hardnekkig proberen we vat te krijgen op onze werkelijkheid, met onze targetcultuur en ons resultaten fixatie. De praktijk leert ons dat we daarmee verder afraken van elkaar en van de werkelijke zaken die spelen in onze wereld, onze organisatie en ons overleg. We zijn in een bijeenkomst vaak zo gefocust op ons eigen zegje en op tijd, dat we te weinig oog hebben voor de mens in het overleg en het proces. En dat kan anders!

De oude Grieken hadden er al oog voor, voor Kairos. De jongste zoon van Zeus, die in de Griekse mythologie staat voor ‘het geschikte ogenblik’ dat zich onverwacht kan aandienen. In zo’n moment dringt de toekomst zich op, het antwoord op het probleem. Het Kairos moment legt nieuwe mogelijkheden vrij. Het is de uitgelezen kans om een (nieuw) doel te bereiken. Kairos is de tegenhanger van Chronos, -de afstammeling van de oergod Chaos- die staat voor lineaire, meetbare tijd, en continuïteit.

Waar Chronos staat voor de kwantitatieve, economische, resultaatgerichte en gejaagde tijd, staat Kairos voor het dynamische en kwalitatieve moment. Kairos als een open ruimte tussen het verleden en de toekomst, waarin zich de oplossing als vanzelf aandient. Kairos biedt kansen voor vernieuwing, daadkracht en gunstige wendingen. Dat is wat we zoeken! De taal & het voortjagende ritme van Chronos is zijn kracht aan het verliezen. Want de mens wordt als het ware uit het systeem gedrukt.

– Hoe mooi zou het zijn als jij vernieuwing, daadkracht en doorbraak kan terugbrengen in jouw organisatie en overleggen?-

Aandacht, rust en vertraging zijn de belangrijkste voorwaarden om een Kairotisch ogenblik te ervaren. En kenmerkend voor de beleving ervan is, dat je achteraf geen idee hebt gehad van de (meetbare) tijdsduur. Het ging als vanzelf en de oplossing kwam als vanzelf.

Met deze eenvoudige tips breng je Kairos in jouw organisatie en jouw overleg:

  1. Zorg voor aandacht, vertraging en ontspanning in het overleg. Wees persoonlijk en stel mensen op hun gemak.

  2. Ga in het overleg een gesprek aan van mens tot mens en zoek naar actief naar verbinding (spreek mensen aan, vraag naar hun motieven, vraag door, heb geen oordeel).

  3. Geef Kairos de ruimte door te vertragen in je bijeenkomst: vraag door, luister aandachtig, vraag verder, betrek anderen erbij. Heb geen andere ‘ambitie’, laat je leiden door Kairos. Heb met elkaar dat goede gesprek. Kijk eens waar je op uit komt…

We zijn zo gefocust dat we geschikte momenten – die er in overvloed zijn- niet kunnen zien/horen. Heb aandacht voor de Kairos momenten in je overleg, let it come and see were it want to lead you to. Met andere woorden geef de controle is uit handen en kijk wat er dan ontstaat. Ik hoor graag jouw reactie.

Dit is het eerste blog uit een serie over ‘Kairos in overleg’. Dit artikel heb ik gebaseerd op het boek ‘Een nieuwe bevlogenheid’ van Joke Hermsen.